Kapitał to Ludzie
Wartości, którymi kieruje się Edukacja i Doradztwo Sp. z o.o.
Odpowiedzialność

Nasz zespół ekspertów ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej efekty.

Realizując usługi szkoleniowe i doradcze kierujemy się zasadą równowagi potrzeb biznesowych i kadrowych Klienta, przy jednoczesnym poszanowaniu naszego motta KAPITAŁ to LUDZIE.

W działaniu kierujemy się jasnymi, obiektywnymi i merytorycznymi kryteriami. Ściśle przestrzegamy zasady równego traktowania i dbania o indywidualne potrzeby naszych Partnerów biznesowych. Wykonując zlecone zadania zapewniamy rzetelne i kompletne informacje, przestrzegając i dbając o dobro naszych Klientów.


read more
Współpraca

Aktywnie angażujemy się w realizację zadań i celów stawianych nam przez naszych Klientów, dzieląc się wiedzą oraz wykorzystując wzajemne doświadczenie. Budujemy zaufanie naszych Partnerów biznesowych stosując transparentne zasady. Szanując indywidualne potrzeby i odrębność naszych Klientów, aktywnie współpracujemy przy tworzeniu profesjonalnej i kreatywnej kadry.


read more
Profesjonalizm

Gwarancją osiągnięcia sukcesu i zrealizowania wytyczonych celów przez spółkę Edukacja i Doradztwo Sp. z o.o. są wykwalifikowani i doświadczenie pracownicy oraz eksperci. Realizując zadania z profesjonalnie przygotowana kadrą, posiadająca doświadczenie zawodowe, dbamy nie tylko o rozwój zawodowy potencjału kadrowego naszych Klientów ale również pracowników naszej Spółki. Profesjonalizm naszej kadry wyraża się w rzetelnym i terminowym wykonywaniu zleconych zadań oraz przestrzeganiu najwyższych norm etycznych i budowania silnej pozycji kompetentnego i godnego zaufania Partnera biznesowego.


read more