O nas


Edukacja i Doradztwo Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w usługach szkoleniowych i doradczych. Realizujemy zaawansowane programy szkoleniowe dedykowane kadrze administracji publicznej oraz biznesu. Doradztwo koncentruje się w obszarze finansowania i realizacji działalności gospodarczej, współpracy z instytucjami finansowymi, rozwojem przedsiębiorstw, w tym ich restrukturyzacją.

Nasze motto - Kapitał to Ludzie. Możemy poszczycić się kadrą o wysokich kwalifikacjach i ogromnym zaangażowaniu w wykonywanie powierzonych zadań. Osoby tworzące nasz zespół i współpracujące z nami, realizowały z powodzeniem wiele dużych, często nowatorskich  projektów, w tym analiz dotyczących szeroko rozumianych instrumentów finansowych oraz organizacyjno-prawnych instytucji otoczenia biznesu.

Istniejące na rynku firmy szkoleniowe oferują standardowe programy zajęć. Cechą wyróżniającą nas jest budowanie zakresu szkolenia oraz sposobu przekazania wiedzy, odpowiedniego dla każdego słuchacza i firmy.

Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o indywidualną analizę potrzeb odbiorcy,  uwzględniając zasoby i kompetencje uczestników oraz aktualne wymogi i cele klienta. Jesteśmy elastyczni i otwarci na oczekiwania grupy docelowej.

Obszary tematyczne:

  • instrumenty finansowe,
  • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
  • prawo, finanse i zamówienia publiczne,
  • audyt, kontrola i ewaluacja,
  • windykacja i restrukturyzacja,
  • metody i techniki sprzedaży produktów i usług,
  • przygotowanie i zarządzanie projektami.