Referencje


Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Oddział Regionalny w Warszawie
https://www.wam.net.pl

"Przeprowadzone szkolenie charakteryzowało się profesjonalnym przygotowaniem pod względem merytorycznym. Rzetelna wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie pozwoliła pracownikom agencji wykonawczej, jaką jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, poszerzyć i uzupełnić wiedzę o niezbędne informacje w zakresie wskazanego tematu."

Czytaj całą referencję

Marek Chodkiewicz

Dyrektor Generalny
http://www.nik.gov.pl

"…Spółka Edukacja i Doradztwo Sp. z o.o. (…) przeprowadziła dla pracowików Najwyższej Izby Kontroli szkolenie z temamu "Instrumenty inżynierii finansowej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej lata 2014-2020". (…) Podczas skolenia uwzględniono wszystkie obszary tematyczne będące przedmiotem zainteresowania słuchaczy, zajęcia zostały zrealizowane na wymaganym poziomie."

Czytaj całą referencję

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy


http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

"… Szkolenie miało formę wykładowo-warsztatową, które poprzedziły konsultacje pozwalające na wspólne ustalenie zakresu zajęć oraz dostosowanie przedmiotu zagadnień do specyfiki działajności funduszu pożyczkowego oraz przeprowadzenie case study. …"

Czytaj całą referencję

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne


http://www.cistor.pl

"… Dotychczasowa współpraca z Panem dr Tomaszem Bąkowskim reprezentującym spółkę Edukacja i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach cechuje się wysoką jakością świadczonych usług, profesjonalizmem i elastycznością w dostosowywaniu się do oczekiwań zamawiającego. "

Czytaj całą referencję

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy


http://kdbs.com.pl

"Edukacja i Doradztwo SP. z o.o. profesjonalnie i z powodzeniem przygotowała projekt pn. "Zwiększenie dostępności firm do finansowania dłuższego ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE"

 Czytaj całą referencję

Krajowy Punkt Kontaktowy


http://cip.gov.pl

"Pan dr Tomasz Bąkowski, … współpracuje od wielu lat z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu ramowego CIP przy Związku Banków Polskich w zakresie upowszechniania wiedzy o mechanizmach inżynierii finansowej." 

Czytaj całą Referencję

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy


http://mrfp.pl

"… Edukacja i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach współpracowała przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach "programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach priorytetu - Regionalne kadry gospodarki, działania - Rozwój pracowników i przedsiębiorst w regionie, poddziałania - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. …"

Czytaj całą referencję

Prezydent Grudziądza


http://grudziadz.pl

" Wieloletnie pozytywne doświadczenia we współpracy, pozwalają rekomendować Pana dr Tomasza Bąkowskiego oraz kierowaną przez niego instytuję, jako rzetelnego, profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego. "

Czytaj całą referencję