Instrumenty finansowe


Szkolenia z instrumentów finansowych obejmują w szczególności zagadnienia poniżej wskazane, omówione w ujęciu teoretycznym i praktycznym, również w aspekcie perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020:

 • JEREMIE
 • JESSICA
 • fundusze pożyczkowe
 • fundusze poręczeniowe
 • venture capital
 • fundusze gwarancyjne
 • pari passu

Zapewniamy

 • wysokiej klasy wykładowcę
 • materiały merytoryczne dostępne również w wersji elektronicznej
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • indywidualne konsultacje
 • opiekę organizatorską